Kanker is een nare ziekte waar gelukkig steeds meer succesvolle behandelingen voor bestaan. Helaas zijn er ook altijd die patiënten waarbij het reguliere behandelplan geen uitkomst biedt. Als zij ook nog eens buiten de boot vallen bij verzoek om deelname in klinische studies, bijvoorbeeld doordat ze niet binnen de doelgroep vallen, verkleint dit hun kansen van slagen aanzienlijk. Dit is verschrikkelijk, want die kansen zijn er soms wel degelijk! Deze moeten dan vaak worden opgezocht in het buitenland.

Oprichtster Anne-Marij is helaas ervaringsdeskundige. Het overkwam haar man dat de non-hodgkin ziekte chemotherapie na chemotherapie resistent bleek. Tot zij op het punt kwamen dat het scala aan standaard medische behandelingen uitgeput was. De enige kans heeft Ivo nog in de Verenigde Staten, waar hij behandeld kan worden met een therapie waarvan de resultaten zeer hoopvol stemmen. Er hangt een flinke prijskaart aan zo’n behandeling, de eigen bijdrage is €400.000. De frustratie en het gevoel van onmacht rondom deze situatie hebben een enorme energie losgemaakt waarmee deze stichting in zeer korte tijd tot stand is gekomen om met crowdfunding het benodigde bedrag te verzamelen.

We zijn heel trots dat onze eerste fundraising campagne de medische behandeling van Ivo Visser in de Verenigde Staten mede mogelijk heeft gemaakt! Wij hopen in de toekomst velen op deze en andere manieren te mogen helpen. Anne-Marij en Ivo hebben aan den lijve ondervonden dat er veel hulp te vinden is, maar je moet het wel echt zelf gaan halen.

De stichting heeft als doel om de medische behandeling van patiënten die lijden aan een non-hodgkin lymfoom mede mogelijk te maken, hen te ondersteunen in de zoektocht naar behandelingen, maar ook middelen in te zetten ter ondersteuning van onderzoek naar immunotherapie.

De Stichting Steun Onderzoek Non-Hodgkin heeft een ANBI status en is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 december 2017.

RSIN: 858255704
KVK nummer: 70315140
Statutaire zetel: ’s-Gravenhage
Adres: Nicolaïstraat 59, 2517 SZ, ’s-Gravenhage
Telefoonnummer: 0648524777

Stichting Steun Onderzoek Non-Hodgkin heeft een onafhankelijk bestuur en is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                         mevr. Anne-Marij Visser-Näring
Penningmeester:              mevr. Karianne Gielen
Secretaris:                         mevr. Claire van den Broek

Beleidsplan 2017-2018 Stichting Steun Onderzoek Non-Hodgkin

Bank details

Naam: Stichting Steun Onderzoek Non-Hodgkin
IBAN: NL67INGB0006927718
BIC (SWIFT): INGBNL2A

Bank adres:
ING Bank
N.V. Foreign Operations
P.O. Box 1800
1000 BV Amsterdam